Vrozená tracheoezofagická píštěl bez atrézie

Popis: Vrozená tracheoezofagická píštěl bez atrézie
Kód diagnózy dle MKN-10: Q392

Kapitola: XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality
Skupina: Q39 - Vrozené vady jícnu

Mohlo by vás také zajímat

Rozštěp rtu a patra

Rozštěpy rtu a patra jsou vrozené vývojové vady obličeje vznikající z důvodu abnormálního vývoje obličejových výběžků v průběhu růstu embrya. Rozštěpy obličeje bývají buď jednostranné, nebo oboustranné, přičemž...

Kartagenerův syndrom

Kartagenerův syndrom neboli tzv. Syndrom nepohyblivých řasinek je vzácným dědičným onemocněním, které je způsobeno poruchou pohyblivosti řasinek ve výstelce buněk dýchacího ústrojí. Proto u takto postižených osob často dochází...