Neurofibromatóza (nezhoubná)

Popis: Neurofibromatóza (nezhoubná)
Kód diagnózy dle MKN-10: Q850

Kapitola: XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality
Skupina: Q85 - Fakomatózy‚ nezařazené jinde

Podrobné informace o nemoci

Neurofibromatóza

Neurofibromatóza je dědičné onemocnění vznikající na podkladě genové mutace, což způsobuje tvorbu mnohočetných podkožních nádorových útvarů, které zasahují nervovou soustavu. Toto onemocnění má mnoho forem. Nejčastější...


pletení a háčkování

ingilizce tercüme keçiören butik dershane sağlık hukukuFizik Tedavi Ankara