Patauův syndrom NS

Popis: Patauův syndrom NS
Kód diagnózy dle MKN-10: Q917

Kapitola: XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality
Skupina: Q91 - Syndromy Edwardsův a Patauův

Podrobné informace o nemoci

Patauův syndrom

Velmi závažná vývojová vada, která má za následek těžké mentální retardace a ve většině případů smrt narozeného dítěte do několika málo dnů či týdnů. Jedná se o genetické onemocnění, kterému nelze nijak zabránit...


pletení a háčkování