Jiné abnormality pohlavních chromozomů, ženský fenotyp, NJ

Popis: Jiné abnormality pohlavních chromozomů, ženský fenotyp, NJ
Kód diagnózy dle MKN-10: Q97

Kapitola: XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

Podrobnější diagnózy

Podrobné informace o nemoci

XXX syndrom

XXX syndrom je geneticky podmíněná porucha počtu chromozomů, označovaná také jako Triple X syndrom nebo Trizomie chromozomu X. Při tomto onemocnění přebývá u žen v každé buňce jeden chromozom X. Většina žen, u kterých se tato...