Klinefelterův syndrom‚ muž s karyotypem 46‚XX

Popis: Klinefelterův syndrom‚ muž s karyotypem 46‚XX
Kód diagnózy dle MKN-10: Q982

Kapitola: XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality
Skupina: Q98 - Jiné abnormality pohlavních chromozomů‚ mužský fenotyp‚ nezařazené jinde

Podrobné informace o nemoci

Klinefelterův syndrom

Genetická porucha, kdy muži mají místo jednoho X chromozómu, chromozómy X dva. Jejich základní genetická informace tedy vypadá takto - XXY. 90% mužů, kteří mají Klinefelterův syndrom má přesně takto dané chromozómy. Protože...