Klinefelterův syndrom NS

Popis: Klinefelterův syndrom NS
Kód diagnózy dle MKN-10: Q984

Kapitola: XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality
Skupina: Q98 - Jiné abnormality pohlavních chromozomů‚ mužský fenotyp‚ nezařazené jinde

Podrobné informace o nemoci

XYY syndrom

XYY syndrom bývá označován také jako Syndrom supermuže nebo Jacobsův syndrom. Tento typ syndromu je poměrně častým vrozeným, geneticky podmíněným onemocněním. Příčinou syndromu XYY je však porucha počtu pohlavních chromozomů....

Klinefelterův syndrom

Genetická porucha, kdy muži mají místo jednoho X chromozómu, chromozómy X dva. Jejich základní genetická informace tedy vypadá takto - XXY. 90% mužů, kteří mají Klinefelterův syndrom má přesně takto dané chromozómy. Protože...