Dýchání ústy

Popis: Dýchání ústy
Kód diagnózy dle MKN-10: R065

Kapitola: XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde
Skupina: R06 - Nepravidelnosti dýchání

Podrobné informace o nemoci

První pomoc při dušnosti

Subjektivní příznak onemocnění, které může být velice závažné. Pokud dušnost vznikne náhled, bez předešlého varování a trvá i v klidu, raději vyhledejte lékařskou pomoc, může se jednat o plicní embolii, edém plic, srdeční...

Dušnost

Dušností se označuje stav, kdy je nutné většího dechového úsilí. Příčiny dušnosti Příčiny kardiovaskulární  Srdeční selhávání  Příčiny v horních cestách dýchacích Záněty horních cest...