Povrchní omrzlina hrudníku

Popis: Povrchní omrzlina hrudníku
Kód diagnózy dle MKN-10: T332

Kapitola: XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin
Skupina: T33 - Povrchní omrzlina

Podrobné informace o nemoci

Omrzliny

Omrzliny (congelatio) jsou druhem poranění vznikajícím působením nízkých teplot na kůži, ale mohou postihnout také hlubší tkáně, jako je podkoží, svaly a dokonce klouby a kosti. Vznik a průběh omrzlin velmi závisí na odolnosti...