Povrchní omrzlina břišní stěny‚ dolní části zad a pánve

Popis: Povrchní omrzlina břišní stěny‚ dolní části zad a pánve
Kód diagnózy dle MKN-10: T333

Kapitola: XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin
Skupina: T33 - Povrchní omrzlina

Podrobné informace o nemoci

Omrzliny

Omrzliny (congelatio) jsou druhem poranění vznikajícím působením nízkých teplot na kůži, ale mohou postihnout také hlubší tkáně, jako je podkoží, svaly a dokonce klouby a kosti. Vznik a průběh omrzlin velmi závisí na odolnosti...