Neurčená omrzlina neurčené lokalizace

Popis: Neurčená omrzlina neurčené lokalizace
Kód diagnózy dle MKN-10: T357

Kapitola: XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin
Skupina: T35 - Omrzlina postihující více částí těla a neurčená omrzlina

Podrobné informace o nemoci

Omrzliny

Omrzliny (congelatio) jsou druhem poranění vznikajícím působením nízkých teplot na kůži, ale mohou postihnout také hlubší tkáně, jako je podkoží, svaly a dokonce klouby a kosti. Vznik a průběh omrzlin velmi závisí na odolnosti...