Nouzové použití kódu U07.2

Popis: Nouzové použití kódu U07.2
Kód diagnózy dle MKN-10: U072

Kapitola: XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin
Skupina: U07 - Nouzové použití kódu U07

Podrobné informace o nemoci

Koronavirus COVID-19

Nemoc COVID-19 je způsobován koronavirem. Jde o virus, který patří do podčeledi Coronaviridae, které jsou příčinou nemocí s různou fází závažnosti. Koronaviry mají své typické uspořádání struktury povrchu, která vypadá jako...