alylisopropylacetamid

Allylový sloučenina, která se chová jako sebevražedný inaktivátoru cytochromu P450 kovalentní vazbou na jeho heme skupině nebo okolní protein.

Kód deskriptoru: D02.065.064.189

Chemikálie a léčiva
D02.065 - amidy
D02.065.064 - acetamidy
D02.065.064.150 - 2-acetylaminofluoren
D02.065.064.189 - alylisopropylacetamid
D02.065.064.294 - benzenacetamidy
D02.065.064.400 - jodacetamid
D02.065.064.525 - oseltamivir
D02.065.064.650 - piracetam
D02.065.064.786 - thioacetamid
D02.241.081 - kyseliny acyklické
D02.241.081.018 - acetáty
D02.241.081.018.110 - acetamidy
D02.241.081.018.110.080 - 2-acetylaminofluoren
D02.241.081.018.110.189 - alylisopropylacetamid
D02.241.081.018.110.400 - jodacetamid
D02.241.081.018.110.650 - piracetam
D02.241.081.018.110.786 - thioacetamid
D02.455 - uhlovodíky
D02.455.326.271 - alkeny
D02.455.326.271.122 - alylové sloučeniny
D02.455.326.271.122.100 - alylamin
D02.455.326.271.122.260 - alylglycin
D02.455.326.271.122.272 - alylisopropylacetamid

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování