2-acetylaminofluoren

Jaterní karcinogen, jehož mechanismus aktivace zahrnuje N-hydroxylace na aryl hydroxamové kyseliny s následnou enzymatickou sulfonací na sulfoxyfluorenylacetamide. Používá se ke studiu na karcinogenitu a mutagenitu aromatických aminů.

Kód deskriptoru: D02.065.064.150

Chemikálie a léčiva
D02.065 - amidy
D02.065.064 - acetamidy
D02.065.064.150 - 2-acetylaminofluoren
D02.065.064.150.100 - acetoxyacetylaminofluoren
D02.065.064.150.400 - hydroxyacetylaminofluoren
D02.065.064.189 - alylisopropylacetamid
D02.065.064.294 - benzenacetamidy
D02.065.064.400 - jodacetamid
D02.065.064.525 - oseltamivir
D02.065.064.650 - piracetam
D02.065.064.786 - thioacetamid
D02.241.081 - kyseliny acyklické
D02.241.081.018 - acetáty
D02.241.081.018.110 - acetamidy
D02.241.081.018.110.080 - 2-acetylaminofluoren
D02.241.081.018.110.080.070 - acetoxyacetylaminofluoren
D02.241.081.018.110.080.400 - hydroxyacetylaminofluoren
D02.241.081.018.110.189 - alylisopropylacetamid
D02.241.081.018.110.400 - jodacetamid
D02.241.081.018.110.650 - piracetam
D02.241.081.018.110.786 - thioacetamid
D02.455 - uhlovodíky
D02.455.426 - uhlovodíky cyklické
D02.455.426.559 - uhlovodíky aromatické
D02.455.426.559.847.389 - fluoreny
D02.455.426.559.847.389.050 - 2-acetylaminofluoren
D02.455.426.559.847.389.050.060 - acetoxyacetylaminofluoren
D02.455.426.559.847.389.050.400 - hydroxyacetylaminofluoren
D02.455.426.559.847.389.850 - tiloron
D04.615.389 - fluoreny
D04.615.389.050 - 2-acetylaminofluoren
D04.615.389.050.060 - acetoxyacetylaminofluoren
D04.615.389.050.400 - hydroxyacetylaminofluoren
D04.615.389.850 - tiloron

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování