karbamáty

Deriváty kyseliny karbamové, H2NC (= O) OH. Zahrnuté v této položce jsou N-substituované a O-substituované karbamové kyseliny. Obecně karbamátové estery jsou označovány jako urethany, a polymery, které obsahují opakující se jednotky karbamátu, se označují jako polyuretany. Všimněte si však, že polyuretany jsou odvozeny z polymerace isokyanátů a singulární termín URETHANE odkazuje na ethyl-ester kyseliny karbamové.

Kód deskriptoru: D02.241.081.251

Chemikálie a léčiva
D02.241.081 - kyseliny acyklické
D02.241.081.018 - acetáty
D02.241.081.069 - akryláty
D02.241.081.114 - butyráty
D02.241.081.193 - kapronáty
D02.241.081.222 - kapryláty
D02.241.081.251 - karbamáty
D02.241.081.251.022 - albendazol
D02.241.081.251.046 - aldikarb
D02.241.081.251.125 - benomyl
D02.241.081.251.140 - karbadox
D02.241.081.251.145 - karbamoylfosfát
D02.241.081.251.150 - sevin
D02.241.081.251.165 - karisoprodol
D02.241.081.251.240 - diethylkarbamazin
D02.241.081.251.320 - fenbendazol
D02.241.081.251.415 - mebendazol
D02.241.081.251.510 - meprobamát
D02.241.081.251.515 - methokarbamol
D02.241.081.251.525 - methomyl
D02.241.081.251.583 - fenylkarbamáty
D02.241.081.251.869 - thiokarbamáty
D02.241.081.251.890 - thiofanát
D02.241.081.251.944 - urethan
D02.241.081.337 - kyseliny dikarboxylové
D02.241.081.420 - formiáty
D02.241.081.583 - iminokyseliny
D02.241.081.751 - propionáty
D02.241.081.844 - kyseliny cukerné
D02.241.081.901 - kyseliny trikarboxylové
D02.241.081.944 - valerany

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování