karbamoylfosfát

Monoanhydride kyseliny karbamové se kyseliny fosforečné. Je to důležitý meziprodukt metabolit a je syntetizován enzymaticky karbamoyl-fosfátu (amoniak) a karbamoyl-fosfátu (glutamin hydrolýzou).

Kód deskriptoru: D02.241.081.251.145

Chemikálie a léčiva
D02.241.081 - kyseliny acyklické
D02.241.081.251 - karbamáty
D02.241.081.251.022 - albendazol
D02.241.081.251.046 - aldikarb
D02.241.081.251.125 - benomyl
D02.241.081.251.140 - karbadox
D02.241.081.251.145 - karbamoylfosfát
D02.241.081.251.150 - sevin
D02.241.081.251.165 - karisoprodol
D02.241.081.251.240 - diethylkarbamazin
D02.241.081.251.320 - fenbendazol
D02.241.081.251.415 - mebendazol
D02.241.081.251.510 - meprobamát
D02.241.081.251.515 - methokarbamol
D02.241.081.251.525 - methomyl
D02.241.081.251.583 - fenylkarbamáty
D02.241.081.251.869 - thiokarbamáty
D02.241.081.251.890 - thiofanát
D02.241.081.251.944 - urethan
D02.705.400 - organofosfáty
D02.705.400.100 - karbamoylfosfát
D02.705.400.120 - chlorfenvinfos
D02.705.400.130 - dichlorvos
D02.705.400.140 - kyseliny difosfoglycerové
D02.705.400.501 - mevinfos
D02.705.400.550 - monokrotofos
D02.705.400.600 - naled
D02.705.400.625 - organothiofosfáty
D02.705.400.650 - paraoxon
D02.705.400.700 - fosfamidon
D02.705.400.725 - polyisoprenylfosfáty
D02.705.400.750 - tetrachlorvinfos
D02.705.400.875 - tritolylfosfáty

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování