organofosforové sloučeniny

Organické sloučeniny, které obsahují fosfor, jako nedílná součást molekuly. Součástí této položky je široká škála syntetických látek, které se používají jako pesticidy a drogy.

Kód deskriptoru: D02.705

Chemikálie a léčiva
D02.033 - alkoholy
D02.047 - aldehydy
D02.065 - amidy
D02.078 - amidiny
D02.092 - aminy
D02.113 - anhydridy
D02.145 - aza sloučeniny
D02.159 - azidy
D02.172 - azosloučeniny
D02.251 - katenany
D02.262 - kyanatany
D02.355 - ethery
D02.442 - hydraziny
D02.455 - uhlovodíky
D02.478 - imidy
D02.491 - iminy
D02.500 - isokyanatany
D02.522 - ketony
D02.540 - laktony
D02.572 - Lewisovy báze
D02.583 - dusičnany
D02.626 - nitrily
D02.633 - dusitany
D02.705 - organofosforové sloučeniny
D02.705.400 - organofosfáty
D02.705.429 - organofosfonáty
D02.705.621 - fosfiny
D02.705.629 - kyseliny fosfinové
D02.705.672 - fosforamidy
D02.705.675 - fosforany
D02.737 - peroxidy
D02.806 - chinony
D02.825 - rotaxany
D02.845 - semikarbazidy
D02.886 - thiosloučeniny
D02.925 - triazeny
D02.948 - močovina

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování