azidy

Anorganické nebo organické sloučeniny, které obsahují-N3 skupinu.

Kód deskriptoru: D01.625.100

Chemikálie a léčiva
D01.625.050 - amoniak
D01.625.062 - amonium - sloučeniny
D01.625.100 - azidy
D01.625.100.750 - azid sodný
D01.625.125 - cisplatina
D01.625.175 - bromkyan
D01.625.525 - kyselina dusičná
D01.625.550 - oxidy dusíku
D01.625.600 - kyselina dusitá
D01.625.800 - rutheniová červeň
D02.033 - alkoholy
D02.047 - aldehydy
D02.065 - amidy
D02.078 - amidiny
D02.092 - aminy
D02.113 - anhydridy
D02.145 - aza sloučeniny
D02.159 - azidy
D02.172 - azosloučeniny
D02.251 - katenany
D02.262 - kyanatany
D02.355 - ethery
D02.442 - hydraziny
D02.455 - uhlovodíky
D02.478 - imidy
D02.491 - iminy
D02.500 - isokyanatany
D02.522 - ketony
D02.540 - laktony
D02.572 - Lewisovy báze
D02.583 - dusičnany
D02.626 - nitrily
D02.633 - dusitany
D02.737 - peroxidy
D02.806 - chinony
D02.825 - rotaxany
D02.845 - semikarbazidy
D02.886 - thiosloučeniny
D02.925 - triazeny
D02.948 - močovina

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování