organokovové sloučeniny

Třída sloučenin typu RM, kde je atom C spojeny přímo k jinému prvku, s výjimkou H, C, N, O, F, Cl, Br, I, nebo na. (Grant & Hackh v Chemical Dictionary, 5. vyd.)

Kód deskriptoru: D02.691

Chemikálie a léčiva
D02.033 - alkoholy
D02.047 - aldehydy
D02.065 - amidy
D02.078 - amidiny
D02.092 - aminy
D02.113 - anhydridy
D02.145 - aza sloučeniny
D02.159 - azidy
D02.172 - azosloučeniny
D02.251 - katenany
D02.262 - kyanatany
D02.355 - ethery
D02.442 - hydraziny
D02.455 - uhlovodíky
D02.478 - imidy
D02.491 - iminy
D02.500 - isokyanatany
D02.522 - ketony
D02.540 - laktony
D02.572 - Lewisovy báze
D02.583 - dusičnany
D02.626 - nitrily
D02.633 - dusitany
D02.691 - organokovové sloučeniny
D02.691.550 - železo - sloučeniny
D02.691.600 - maneb
D02.691.925 - sukralfát
D02.691.950 - tetraethylolovo
D02.691.975 - zineb
D02.737 - peroxidy
D02.806 - chinony
D02.825 - rotaxany
D02.845 - semikarbazidy
D02.886 - thiosloučeniny
D02.925 - triazeny
D02.948 - močovina

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování