komplexní sloučeniny

Neutrální nebo záporně nabité ligandy vázané na kovové kationty a neutrálních atomů. Počet ligandů atomy, ke kterým je kov centrum je přímo vázán, je koordinační číslo kationtu kovu je, a toto číslo je vždy větší, než běžný valence nebo oxidační číslo kovu. Koordinační komplex může být negativní, neutrální nebo kladně nabité.

Kód deskriptoru: D01.234

Chemikálie a léčiva
D01.029 - kyseliny
D01.045 - alkálie
D01.234 - komplexní sloučeniny
D01.248 - elektrolyty
D01.268 - prvky
D01.362 - plyny
D01.435 - vodík
D01.455 - hydroxidy
D01.496 - izotopy
D01.552 - kovy
D01.578 - minerály
D01.786 - soli
D01.875 - thiosloučeniny
D02.033 - alkoholy
D02.047 - aldehydy
D02.065 - amidy
D02.078 - amidiny
D02.092 - aminy
D02.113 - anhydridy
D02.145 - aza sloučeniny
D02.159 - azidy
D02.172 - azosloučeniny
D02.251 - katenany
D02.256 - komplexní sloučeniny
D02.262 - kyanatany
D02.355 - ethery
D02.442 - hydraziny
D02.455 - uhlovodíky
D02.478 - imidy
D02.491 - iminy
D02.500 - isokyanatany
D02.522 - ketony
D02.540 - laktony
D02.572 - Lewisovy báze
D02.583 - dusičnany
D02.626 - nitrily
D02.633 - dusitany
D02.691.214 - komplexní sloučeniny
D02.691.550 - železo - sloučeniny
D02.691.600 - maneb
D02.691.925 - sukralfát
D02.691.950 - tetraethylolovo
D02.691.975 - zineb
D02.737 - peroxidy
D02.806 - chinony
D02.825 - rotaxany
D02.845 - semikarbazidy
D02.886 - thiosloučeniny
D02.925 - triazeny
D02.948 - močovina

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování