tritolylfosfáty

Směs isomerních tritolylfosfáty fosforečnanů. Používá se v některých sterilizaci chirurgických nástrojů a v mnoha průmyslových procesech.

Kód deskriptoru: D02.455.426.559.389.657.239.900

Chemikálie a léčiva
D02.455 - uhlovodíky
D02.455.426 - uhlovodíky cyklické
D02.455.426.559 - uhlovodíky aromatické
D02.455.426.559.389 - benzenové deriváty
D02.455.426.559.389.657 - fenoly
D02.455.426.559.389.657.239 - kresoly
D02.455.426.559.389.657.239.132 - bisakodyl
D02.455.426.559.389.657.239.180 - brokresin
D02.455.426.559.389.657.239.190 - bromkresolová zeleň
D02.455.426.559.389.657.239.195 - bromkresolová červeň
D02.455.426.559.389.657.239.216 - hydroxytoluen butylovaný
D02.455.426.559.389.657.239.327 - kreosot
D02.455.426.559.389.657.239.402 - cyklofenil
D02.455.426.559.389.657.239.493 - dinitrokresoly
D02.455.426.559.389.657.239.611 - formokresoly
D02.455.426.559.389.657.239.900 - tritolylfosfáty
D02.705.400 - organofosfáty
D02.705.400.100 - karbamoylfosfát
D02.705.400.120 - chlorfenvinfos
D02.705.400.130 - dichlorvos
D02.705.400.140 - kyseliny difosfoglycerové
D02.705.400.501 - mevinfos
D02.705.400.550 - monokrotofos
D02.705.400.600 - naled
D02.705.400.625 - organothiofosfáty
D02.705.400.650 - paraoxon
D02.705.400.700 - fosfamidon
D02.705.400.725 - polyisoprenylfosfáty
D02.705.400.750 - tetrachlorvinfos
D02.705.400.875 - tritolylfosfáty

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování