polyisoprenylfosfáty

Fosforečná nebo estery kyseliny difosforečné s polyisoprenoids.

Kód deskriptoru: D02.455.849.690

Chemikálie a léčiva
D02.455 - uhlovodíky
D02.455.849 - terpeny
D02.455.849.090 - kanabinoidy
D02.455.849.131 - karotenoidy
D02.455.849.291 - diterpeny
D02.455.849.365 - dolichol
D02.455.849.440 - gefarnát
D02.455.849.486 - hemiterpeny
D02.455.849.575 - monoterpeny
D02.455.849.690 - polyisoprenylfosfáty
D02.455.849.690.250 - dolicholfosfáty
D02.455.849.690.700 - polyisoprenylfosfátové cukry
D02.455.849.765 - seskviterpeny
D02.455.849.842 - sesterterpeny
D02.455.849.919 - triterpeny
D02.705.400 - organofosfáty
D02.705.400.100 - karbamoylfosfát
D02.705.400.120 - chlorfenvinfos
D02.705.400.130 - dichlorvos
D02.705.400.140 - kyseliny difosfoglycerové
D02.705.400.501 - mevinfos
D02.705.400.550 - monokrotofos
D02.705.400.600 - naled
D02.705.400.625 - organothiofosfáty
D02.705.400.650 - paraoxon
D02.705.400.700 - fosfamidon
D02.705.400.725 - polyisoprenylfosfáty
D02.705.400.725.200 - dolicholfosfáty
D02.705.400.750 - tetrachlorvinfos
D02.705.400.875 - tritolylfosfáty

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování