dolicholfosfáty

Estery kyseliny fosforečné s dolichol.

Kód deskriptoru: D02.033.415.230.250

Chemikálie a léčiva
D02.033 - alkoholy
D02.033.415 - alkoholy mastné
D02.033.415.230 - dolichol
D02.033.415.230.250 - dolicholfosfáty
D02.455 - uhlovodíky
D02.455.849 - terpeny
D02.455.849.365 - dolichol
D02.455.849.365.250 - dolicholfosfáty
D02.455.849.690 - polyisoprenylfosfáty
D02.455.849.690.250 - dolicholfosfáty
D02.455.849.690.700 - polyisoprenylfosfátové cukry
D02.705.400 - organofosfáty
D02.705.400.725 - polyisoprenylfosfáty
D02.705.400.725.200 - dolicholfosfáty
D10 - lipidy
D10.289.230 - dolichol
D10.289.230.250 - dolicholfosfáty

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování