polyisoprenylfosfátové cukry

Sloučeniny fungující jako aktivované glykosylové nosiče v biosyntéze glykoproteinů a glycophospholipids. Patří k nim polyisoprenyl pyrofosforečnany.

Kód deskriptoru: D02.455.849.690.700

Chemikálie a léčiva
D02.455 - uhlovodíky
D02.455.849 - terpeny
D02.455.849.690 - polyisoprenylfosfáty
D02.455.849.690.250 - dolicholfosfáty
D02.455.849.690.700 - polyisoprenylfosfátové cukry
D02.455.849.690.700.700 - polyisoprenylfosfátové monosacharidy
D02.455.849.690.700.710 - polyisoprenylfosfátové oligosacharidy
D09 - sacharidy
D09.894.299 - glycerolfosfáty
D09.894.417 - hexosafosfáty
D09.894.480 - inositolfosfáty
D09.894.500 - mannitolfosfáty
D09.894.643 - pentosafosfáty
D09.894.680 - polyisoprenylfosfátové cukry
D09.894.847 - kyseliny teichoové
D10 - lipidy
D10.390 - glykolipidy
D10.390.240 - cord faktory
D10.390.355 - galaktolipidy
D10.390.470 - glykosfingolipidy
D10.390.700 - polyisoprenylfosfátové cukry

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování