monoterpeny

Sloučeniny s jádrem 10 atomů uhlíku obecně vytvořeny pomocí mevalonát dráhy z kombinace 3,3-dimethylallylová a difosforečnan isopentenyltransferasu pyrofosfátu. Ty se cyklizují a oxiduje v mnoha různými způsoby. Vzhledem k nízké molekulové hmotnosti mnoho z nich existují ve formě esenciálních olejů (oleje, těkavé).

Kód deskriptoru: D02.455.849.575

Chemikálie a léčiva
D02.455 - uhlovodíky
D02.455.849 - terpeny
D02.455.849.090 - kanabinoidy
D02.455.849.131 - karotenoidy
D02.455.849.291 - diterpeny
D02.455.849.365 - dolichol
D02.455.849.440 - gefarnát
D02.455.849.486 - hemiterpeny
D02.455.849.575 - monoterpeny
D02.455.849.575.500 - iridoidy
D02.455.849.575.750 - menthol
D02.455.849.575.781 - norbornany
D02.455.849.575.812 - pyrethriny
D02.455.849.575.875 - thymol
D02.455.849.690 - polyisoprenylfosfáty
D02.455.849.765 - seskviterpeny
D02.455.849.842 - sesterterpeny
D02.455.849.919 - triterpeny

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování