karboliny

Skupina pyrido-indol sloučenin. Zahrnuty jsou všechny body tání pyridinu s pěti-členný kruh indolu a všechny deriváty těchto sloučenin. Tyto hodnoty jsou podobné karbazoly, které jsou benzo-indoly.

Kód deskriptoru: D03.383.725.150

Chemikálie a léčiva
D03.383.725 - pyridiny
D03.383.725.050 - aminopyridiny
D03.383.725.086 - betahistin
D03.383.725.150 - karboliny
D03.383.725.180 - klopidol
D03.383.725.203 - dihydropyridiny
D03.383.725.210 - dimethinden
D03.383.725.220 - 2,2'-dipyridyl
D03.383.725.227 - disopyramid
D03.383.725.259 - doxylamin
D03.383.725.385 - indinavir
D03.383.725.394 - kyseliny isonikotinové
D03.383.725.463 - metyrapon
D03.383.725.495 - naftylvinylpyridin
D03.383.725.506 - nevirapin
D03.383.725.518 - nikotin
D03.383.725.547 - kyseliny nikotinové
D03.383.725.565 - nikotinylalkohol
D03.383.725.620 - feniramin
D03.383.725.676 - pikoliny
D03.383.725.705 - kyseliny pikolinové
D03.383.725.740 - polyvinylpyridin-N-oxid
D03.383.725.762 - pyridinové sloučeniny
D03.383.725.791 - pyridony
D03.383.725.812 - pyrithioxin
D03.383.725.822 - kyseliny chinolinové
D03.383.725.849 - thienopyridiny
D03.383.725.877 - tolperison
D03.383.725.932 - triprolidin
D03.383.725.942 - tropikamid
D03.438.473 - indoly
D03.438.473.025 - adrenochrom
D03.438.473.050 - alciánová modř
D03.438.473.144 - karbazoly
D03.438.473.155 - karboliny
D03.438.473.231 - cytochalasiny
D03.438.473.250 - delavirdin
D03.438.473.360 - gliotoxin
D03.438.473.385 - hydroxytryptofol
D03.438.473.390 - ibogain
D03.438.473.391 - indapamid
D03.438.473.393 - indican
D03.438.473.396 - indigotindisulfonát sodný
D03.438.473.400 - indokyanová zeleň
D03.438.473.402 - indolové alkaloidy
D03.438.473.404 - kyseliny indoloctové
D03.438.473.412 - indolochinony
D03.438.473.420 - indomethacin
D03.438.473.432 - indoramin
D03.438.473.469 - iprindol
D03.438.473.525 - isatin
D03.438.473.615 - methisazon
D03.438.473.629 - molindon
D03.438.473.725 - oxyfenisatinacetát
D03.438.473.766 - perindopril
D03.438.473.808 - skatol
D03.438.473.840 - sporidesminy
D03.438.473.914 - tryptaminy
D03.494.046 - akridiny
D03.494.060 - anthramycin
D03.494.148 - karbazoly
D03.494.154 - karboliny
D03.494.154.333 - harmalin
D03.494.154.344 - harmin
D03.494.160 - cinoxacin
D03.494.200 - daktinomycin
D03.494.240 - dibenzazepiny
D03.494.276 - dibenzothiazepiny
D03.494.311 - dibenzothiepiny
D03.494.347 - dibenzoxazepiny
D03.494.382 - dibenzoxepiny
D03.494.507 - flaviny
D03.494.633 - fenantridiny
D03.494.669 - fenantroliny
D03.494.704 - fenaziny
D03.494.741 - fenothiaziny
D03.494.770 - psoraleny
D03.494.802 - chinpyrol
D03.494.835 - spektinomycin
D03.494.953 - xantheny

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování