indoramin

Alfa-1 adrenergní antagonista, který se běžně používá jako antihypertenzní činidlo.

Kód deskriptoru: D02.065.277.480

Chemikálie a léčiva
D02.065 - amidy
D02.065.277 - benzamidy
D02.065.277.067 - bezafibrát
D02.065.277.135 - cisaprid
D02.065.277.194 - DEET
D02.065.277.225 - dinitolmid
D02.065.277.431 - hipuráty
D02.065.277.480 - indoramin
D02.065.277.573 - metoklopramid
D02.065.277.600 - moklobemid
D02.065.277.650 - prokainamid
D02.065.277.727 - prokarbazin
D02.065.277.761 - rakloprid
D02.065.277.796 - remoxiprid
D02.065.277.866 - sulpirid
D02.241.223.100 - benzoáty
D02.241.223.100.100 - benzamidy
D02.241.223.100.100.033 - acetylprokainamid
D02.241.223.100.100.100 - kyseliny aminohipurové
D02.241.223.100.100.120 - bezafibrát
D02.241.223.100.100.135 - cisaprid
D02.241.223.100.100.230 - DEET
D02.241.223.100.100.240 - dinitolmid
D02.241.223.100.100.400 - hipuráty
D02.241.223.100.100.470 - indoramin
D02.241.223.100.100.510 - metoklopramid
D02.241.223.100.100.600 - moklobemid
D02.241.223.100.100.650 - prokainamid
D02.241.223.100.100.655 - prokarbazin
D02.241.223.100.100.761 - rakloprid
D02.241.223.100.100.796 - remoxiprid
D02.241.223.100.100.866 - sulpirid
D02.241.223.100.100.933 - tiaprid-hydrochlorid
D02.455 - uhlovodíky
D02.455.426 - uhlovodíky cyklické
D02.455.426.559 - uhlovodíky aromatické
D02.455.426.559.389 - benzenové deriváty
D02.455.426.559.389.127 - benzoáty
D02.455.426.559.389.127.085 - benzamidy
D02.455.426.559.389.127.085.033 - acetylprokainamid
D02.455.426.559.389.127.085.067 - kyseliny aminohipurové
D02.455.426.559.389.127.085.101 - bezafibrát
D02.455.426.559.389.127.085.135 - cisaprid
D02.455.426.559.389.127.085.230 - DEET
D02.455.426.559.389.127.085.240 - dinitolmid
D02.455.426.559.389.127.085.460 - hipuráty
D02.455.426.559.389.127.085.470 - indoramin
D02.455.426.559.389.127.085.510 - metoklopramid
D02.455.426.559.389.127.085.600 - moklobemid
D02.455.426.559.389.127.085.650 - prokainamid
D02.455.426.559.389.127.085.655 - prokarbazin
D02.455.426.559.389.127.085.761 - rakloprid
D02.455.426.559.389.127.085.796 - remoxiprid
D02.455.426.559.389.127.085.866 - sulpirid
D02.455.426.559.389.127.085.933 - tiaprid-hydrochlorid
D03.383.621 - piperidiny
D03.383.621.040 - alfaprodin
D03.383.621.050 - anabasin
D03.383.621.080 - betalainy
D03.383.621.110 - biperiden
D03.383.621.135 - cisaprid
D03.383.621.147 - klopamid
D03.383.621.160 - cyproheptadin
D03.383.621.210 - domperidon
D03.383.621.265 - fentanyl
D03.383.621.270 - flekainid
D03.383.621.280 - fluspirilen
D03.383.621.300 - iminopyranosy
D03.383.621.320 - indoramin
D03.383.621.349 - kyseliny isonipekotinové
D03.383.621.365 - ketanserin
D03.383.621.370 - ketotifen
D03.383.621.418 - lobelin
D03.383.621.440 - loperamid
D03.383.621.450 - mepivakain
D03.383.621.460 - methylfenidát
D03.383.621.493 - minoxidil
D03.383.621.566 - kyseliny nipekotinové
D03.383.621.600 - paroxetin
D03.383.621.610 - pempidin
D03.383.621.620 - penfluridol
D03.383.621.644 - perhexilin
D03.383.621.699 - fencyklidin
D03.383.621.758 - kyseliny pipekolové
D03.383.621.808 - piperidony
D03.383.621.815 - piperoxan
D03.383.621.840 - ritanserin
D03.383.621.855 - terfenadin
D03.383.621.900 - trihexyfenidyl
D03.438.473 - indoly
D03.438.473.025 - adrenochrom
D03.438.473.050 - alciánová modř
D03.438.473.144 - karbazoly
D03.438.473.155 - karboliny
D03.438.473.231 - cytochalasiny
D03.438.473.250 - delavirdin
D03.438.473.360 - gliotoxin
D03.438.473.385 - hydroxytryptofol
D03.438.473.390 - ibogain
D03.438.473.391 - indapamid
D03.438.473.393 - indican
D03.438.473.396 - indigotindisulfonát sodný
D03.438.473.400 - indokyanová zeleň
D03.438.473.402 - indolové alkaloidy
D03.438.473.404 - kyseliny indoloctové
D03.438.473.412 - indolochinony
D03.438.473.420 - indomethacin
D03.438.473.432 - indoramin
D03.438.473.469 - iprindol
D03.438.473.525 - isatin
D03.438.473.615 - methisazon
D03.438.473.629 - molindon
D03.438.473.725 - oxyfenisatinacetát
D03.438.473.766 - perindopril
D03.438.473.808 - skatol
D03.438.473.840 - sporidesminy
D03.438.473.914 - tryptaminy

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování