benzoáty

Deriváty kyseliny benzoové kyseliny. Součástí této položky je široká škála forem kyseliny, soli, estery a amidy, které obsahují strukturu carboxybenzene.

Kód deskriptoru: D02.241.223.100

Chemikálie a léčiva
D02.241.223.100 - benzoáty
D02.241.223.100.050 - aminobenzoáty
D02.241.223.100.100 - benzamidy
D02.241.223.100.120 - kyselina benzoová
D02.241.223.100.133 - benzoylperoxid
D02.241.223.100.141 - benzoylcholin
D02.241.223.100.150 - brombenzoany
D02.241.223.100.200 - chlorbenzoany
D02.241.223.100.300 - hydroxybenzoáty
D02.241.223.100.400 - jodbenzoany
D02.241.223.100.500 - benzoáty rtuťnaté
D02.241.223.100.600 - nitrobenzoany
D02.241.223.200 - cinnamáty
D02.241.223.475 - kyseliny mandlové
D02.241.223.601 - fenylacetáty
D02.241.223.651 - fenylbutyráty
D02.241.223.701 - fenylpropionáty
D02.241.223.751 - kyseliny fenylpyrohroznové
D02.241.223.805 - kyseliny ftalové
D02.455 - uhlovodíky
D02.455.426 - uhlovodíky cyklické
D02.455.426.559 - uhlovodíky aromatické
D02.455.426.559.389 - benzenové deriváty
D02.455.426.559.389.023 - benzen
D02.455.426.559.389.048 - benzenacetamidy
D02.455.426.559.389.097 - benzensulfonáty
D02.455.426.559.389.115 - benzhydrylové sloučeniny
D02.455.426.559.389.127 - benzoáty
D02.455.426.559.389.127.020 - aminobenzoáty
D02.455.426.559.389.127.085 - benzamidy
D02.455.426.559.389.127.117 - kyselina benzoová
D02.455.426.559.389.127.133 - benzoylperoxid
D02.455.426.559.389.127.141 - benzoylcholin
D02.455.426.559.389.127.150 - brombenzoany
D02.455.426.559.389.127.250 - chlorbenzoany
D02.455.426.559.389.127.281 - hydroxybenzoáty
D02.455.426.559.389.127.375 - jodbenzoany
D02.455.426.559.389.127.500 - benzoáty rtuťnaté
D02.455.426.559.389.127.650 - nitrobenzoany
D02.455.426.559.389.140 - benzylové sloučeniny
D02.455.426.559.389.150 - benzylidenové sloučeniny
D02.455.426.559.389.185 - bifenylové sloučeniny
D02.455.426.559.389.220 - brombenzeny
D02.455.426.559.389.261 - chlorbenzeny
D02.455.426.559.389.454 - jodbenzeny
D02.455.426.559.389.565 - nitrobenzeny
D02.455.426.559.389.657 - fenoly
D02.455.426.559.389.703 - fenylmočovinové sloučeniny
D02.455.426.559.389.750 - kyseliny sulfanilové
D02.455.426.559.389.805 - terfenylové sloučeniny
D02.455.426.559.389.832 - toluen
D02.455.426.559.389.875 - triparanol
D02.455.426.559.389.884 - tritylové sloučeniny
D02.455.426.559.389.948 - xyleny

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování