benzensulfonáty

Organické soli a estery kyseliny benzensulfonové.

Kód deskriptoru: D02.455.426.559.389.097

Chemikálie a léčiva
D02.455 - uhlovodíky
D02.455.426 - uhlovodíky cyklické
D02.455.426.559 - uhlovodíky aromatické
D02.455.426.559.389 - benzenové deriváty
D02.455.426.559.389.023 - benzen
D02.455.426.559.389.048 - benzenacetamidy
D02.455.426.559.389.097 - benzensulfonáty
D02.455.426.559.389.097.120 - kalciumdobesilát
D02.455.426.559.389.097.150 - fenylsulfonan chlorortuťnatý
D02.455.426.559.389.097.175 - 1,2-dihydroxybenzen-3,5-disulfonan sodný
D02.455.426.559.389.097.250 - ethamsylát
D02.455.426.559.389.097.280 - ferrozin
D02.455.426.559.389.097.675 - polyanetholsulfonan
D02.455.426.559.389.115 - benzhydrylové sloučeniny
D02.455.426.559.389.127 - benzoáty
D02.455.426.559.389.140 - benzylové sloučeniny
D02.455.426.559.389.150 - benzylidenové sloučeniny
D02.455.426.559.389.185 - bifenylové sloučeniny
D02.455.426.559.389.220 - brombenzeny
D02.455.426.559.389.261 - chlorbenzeny
D02.455.426.559.389.454 - jodbenzeny
D02.455.426.559.389.565 - nitrobenzeny
D02.455.426.559.389.657 - fenoly
D02.455.426.559.389.703 - fenylmočovinové sloučeniny
D02.455.426.559.389.750 - kyseliny sulfanilové
D02.455.426.559.389.805 - terfenylové sloučeniny
D02.455.426.559.389.832 - toluen
D02.455.426.559.389.875 - triparanol
D02.455.426.559.389.884 - tritylové sloučeniny
D02.455.426.559.389.948 - xyleny
D02.886 - thiosloučeniny
D02.886.645 - kyseliny síry
D02.886.645.600 - kyseliny sulfonové
D02.886.645.600.080 - kyseliny arylsulfonové
D02.886.645.600.080.050 - arylsulfonany
D02.886.645.600.080.050.100 - benzensulfonáty
D02.886.645.600.080.050.100.075 - kalciumdobesilát
D02.886.645.600.080.050.100.100 - fenylsulfonan chlorortuťnatý
D02.886.645.600.080.050.100.150 - 1,2-dihydroxybenzen-3,5-disulfonan sodný
D02.886.645.600.080.050.100.300 - ethamsylát
D02.886.645.600.080.050.100.325 - ferrozin
D02.886.645.600.080.050.100.600 - polyanetholsulfonan
D02.886.645.600.080.050.550 - lissaminová zelená barviva
D02.886.645.600.080.050.650 - naftalensulfonany

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování