nitrobenzeny

Kód deskriptoru: D02.455.426.559.389.565

Chemikálie a léčiva
D02.455 - uhlovodíky
D02.455.426 - uhlovodíky cyklické
D02.455.426.559 - uhlovodíky aromatické
D02.455.426.559.389 - benzenové deriváty
D02.455.426.559.389.023 - benzen
D02.455.426.559.389.048 - benzenacetamidy
D02.455.426.559.389.097 - benzensulfonáty
D02.455.426.559.389.115 - benzhydrylové sloučeniny
D02.455.426.559.389.127 - benzoáty
D02.455.426.559.389.140 - benzylové sloučeniny
D02.455.426.559.389.150 - benzylidenové sloučeniny
D02.455.426.559.389.185 - bifenylové sloučeniny
D02.455.426.559.389.220 - brombenzeny
D02.455.426.559.389.261 - chlorbenzeny
D02.455.426.559.389.454 - jodbenzeny
D02.455.426.559.389.565 - nitrobenzeny
D02.455.426.559.389.565.175 - chloramfenikol
D02.455.426.559.389.565.225 - dinitrobenzeny
D02.455.426.559.389.565.250 - dinitrochlorbenzen
D02.455.426.559.389.565.280 - dinitrofluorbenzen
D02.455.426.559.389.565.880 - trinitrobenzeny
D02.455.426.559.389.657 - fenoly
D02.455.426.559.389.703 - fenylmočovinové sloučeniny
D02.455.426.559.389.750 - kyseliny sulfanilové
D02.455.426.559.389.805 - terfenylové sloučeniny
D02.455.426.559.389.832 - toluen
D02.455.426.559.389.875 - triparanol
D02.455.426.559.389.884 - tritylové sloučeniny
D02.455.426.559.389.948 - xyleny
D02.640.280 - dinitrokresoly
D02.640.529 - nitrobenzeny
D02.640.529.175 - chloramfenikol
D02.640.529.240 - dinitrobenzeny
D02.640.529.880 - trinitrobenzeny
D02.640.600 - nitrofurany
D02.640.636 - nitroglycerin
D02.640.672 - nitroimidazoly
D02.640.720 - nitroparafiny
D02.640.743 - nitrofenoly
D02.640.820 - nitrochinoliny

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování