jodbenzeny

Kód deskriptoru: D02.455.426.559.389.454

Chemikálie a léčiva
D02.455 - uhlovodíky
D02.455.426 - uhlovodíky cyklické
D02.455.426.559 - uhlovodíky aromatické
D02.455.426.559.389 - benzenové deriváty
D02.455.426.559.389.023 - benzen
D02.455.426.559.389.048 - benzenacetamidy
D02.455.426.559.389.097 - benzensulfonáty
D02.455.426.559.389.115 - benzhydrylové sloučeniny
D02.455.426.559.389.127 - benzoáty
D02.455.426.559.389.140 - benzylové sloučeniny
D02.455.426.559.389.150 - benzylidenové sloučeniny
D02.455.426.559.389.185 - bifenylové sloučeniny
D02.455.426.559.389.220 - brombenzeny
D02.455.426.559.389.261 - chlorbenzeny
D02.455.426.559.389.454 - jodbenzeny
D02.455.426.559.389.454.300 - 3-jodobenzylguanidin
D02.455.426.559.389.454.385 - kyselina jopanová
D02.455.426.559.389.454.400 - jofendylát
D02.455.426.559.389.454.450 - ipodát
D02.455.426.559.389.454.950 - tyropanoát
D02.455.426.559.389.565 - nitrobenzeny
D02.455.426.559.389.657 - fenoly
D02.455.426.559.389.703 - fenylmočovinové sloučeniny
D02.455.426.559.389.750 - kyseliny sulfanilové
D02.455.426.559.389.805 - terfenylové sloučeniny
D02.455.426.559.389.832 - toluen
D02.455.426.559.389.875 - triparanol
D02.455.426.559.389.884 - tritylové sloučeniny
D02.455.426.559.389.948 - xyleny
D02.455.526.581 - uhlovodíky jodované
D02.455.526.581.247 - jodacetáty
D02.455.526.581.496 - jodbenzeny
D02.455.526.581.496.300 - 3-jodobenzylguanidin
D02.455.526.581.496.385 - kyselina jopanová
D02.455.526.581.496.400 - jofendylát
D02.455.526.581.496.450 - ipodát
D02.455.526.581.496.950 - tyropanoát

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování