fenylmočovinové sloučeniny

Sloučeniny, které obsahují strukturu amino-N-phenylamide.

Kód deskriptoru: D02.455.426.559.389.703

Chemikálie a léčiva
D02.455 - uhlovodíky
D02.455.426 - uhlovodíky cyklické
D02.455.426.559 - uhlovodíky aromatické
D02.455.426.559.389 - benzenové deriváty
D02.455.426.559.389.023 - benzen
D02.455.426.559.389.048 - benzenacetamidy
D02.455.426.559.389.097 - benzensulfonáty
D02.455.426.559.389.115 - benzhydrylové sloučeniny
D02.455.426.559.389.127 - benzoáty
D02.455.426.559.389.140 - benzylové sloučeniny
D02.455.426.559.389.150 - benzylidenové sloučeniny
D02.455.426.559.389.185 - bifenylové sloučeniny
D02.455.426.559.389.220 - brombenzeny
D02.455.426.559.389.261 - chlorbenzeny
D02.455.426.559.389.454 - jodbenzeny
D02.455.426.559.389.565 - nitrobenzeny
D02.455.426.559.389.657 - fenoly
D02.455.426.559.389.703 - fenylmočovinové sloučeniny
D02.455.426.559.389.703.202 - karbanilidy
D02.455.426.559.389.703.241 - celiprolol
D02.455.426.559.389.703.280 - diflubenzuron
D02.455.426.559.389.703.397 - diuron
D02.455.426.559.389.703.515 - linuron
D02.455.426.559.389.750 - kyseliny sulfanilové
D02.455.426.559.389.805 - terfenylové sloučeniny
D02.455.426.559.389.832 - toluen
D02.455.426.559.389.875 - triparanol
D02.455.426.559.389.884 - tritylové sloučeniny
D02.455.426.559.389.948 - xyleny
D02.948 - močovina
D02.948.058 - alantoin
D02.948.117 - bimočoviny
D02.948.130 - biuret
D02.948.160 - bromisovalum
D02.948.395 - hydroxymočovina
D02.948.681 - fenylmočovinové sloučeniny
D02.948.681.202 - karbanilidy
D02.948.681.241 - celiprolol
D02.948.681.280 - diflubenzuron
D02.948.681.397 - diuron
D02.948.681.515 - linuron
D02.948.898 - thiomočovina

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování