chlorbenzeny

Kód deskriptoru: D02.455.426.559.389.261

Chemikálie a léčiva
D02.455 - uhlovodíky
D02.455.426 - uhlovodíky cyklické
D02.455.426.559 - uhlovodíky aromatické
D02.455.426.559.389 - benzenové deriváty
D02.455.426.559.389.023 - benzen
D02.455.426.559.389.048 - benzenacetamidy
D02.455.426.559.389.097 - benzensulfonáty
D02.455.426.559.389.115 - benzhydrylové sloučeniny
D02.455.426.559.389.127 - benzoáty
D02.455.426.559.389.140 - benzylové sloučeniny
D02.455.426.559.389.150 - benzylidenové sloučeniny
D02.455.426.559.389.185 - bifenylové sloučeniny
D02.455.426.559.389.220 - brombenzeny
D02.455.426.559.389.261 - chlorbenzeny
D02.455.426.559.389.261.190 - chlorfenoly
D02.455.426.559.389.261.220 - dikofol
D02.455.426.559.389.261.250 - dinitrochlorbenzen
D02.455.426.559.389.261.400 - hexachlorbenzen
D02.455.426.559.389.454 - jodbenzeny
D02.455.426.559.389.565 - nitrobenzeny
D02.455.426.559.389.657 - fenoly
D02.455.426.559.389.703 - fenylmočovinové sloučeniny
D02.455.426.559.389.750 - kyseliny sulfanilové
D02.455.426.559.389.805 - terfenylové sloučeniny
D02.455.426.559.389.832 - toluen
D02.455.426.559.389.875 - triparanol
D02.455.426.559.389.884 - tritylové sloučeniny
D02.455.426.559.389.948 - xyleny
D02.455.526.439 - uhlovodíky chlorované
D02.455.526.439.042 - aldrin
D02.455.526.439.150 - chlorid uhličitý
D02.455.526.439.180 - chlordan
D02.455.526.439.190 - kepon
D02.455.526.439.196 - chloracetáty
D02.455.526.439.202 - chlorbenzeny
D02.455.526.439.202.190 - dikofol
D02.455.526.439.202.200 - dinitrochlorbenzen
D02.455.526.439.202.400 - hexachlorbenzen
D02.455.526.439.224 - chloroform
D02.455.526.439.255 - DDT
D02.455.526.439.292 - dichlordifenyldichlorethylen
D02.455.526.439.294 - dichlordifenyldichlorethan
D02.455.526.439.350 - dichlorethyleny
D02.455.526.439.371 - dieldrin
D02.455.526.439.416 - endrin
D02.455.526.439.447 - ethylchlorid
D02.455.526.439.458 - ethylendichloridy
D02.455.526.439.516 - heptachlor
D02.455.526.439.600 - lindan
D02.455.526.439.610 - methoxychlor
D02.455.526.439.632 - methylchlorid
D02.455.526.439.642 - methylenchlorid
D02.455.526.439.659 - mirex
D02.455.526.439.681 - mitotan
D02.455.526.439.750 - pikrylchlorid
D02.455.526.439.773 - polychlorované bifenyly
D02.455.526.439.785 - polychlorterfenylové sloučeniny
D02.455.526.439.880 - tetrachlorethylen
D02.455.526.439.913 - toxafen
D02.455.526.439.920 - trichlorepoxypropan
D02.455.526.439.927 - trichlorethany
D02.455.526.439.939 - trichlorethylen
D02.455.526.439.975 - vinylchlorid

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování