chloracetáty

Octová kyselina nebo estery kyseliny octové substituovaný jedním nebo více atomy chloru.

Kód deskriptoru: D02.241.081.018.214

Chemikálie a léčiva
D02.241.081 - kyseliny acyklické
D02.241.081.018 - acetáty
D02.241.081.018.110 - acetamidy
D02.241.081.018.165 - kyselina octová
D02.241.081.018.193 - acetanhydridy
D02.241.081.018.207 - kyselina aminooxyoctová
D02.241.081.018.214 - chloracetáty
D02.241.081.018.214.500 - kyselina dichloroctová
D02.241.081.018.214.750 - kyselina trichloroctová
D02.241.081.018.253 - EDTA
D02.241.081.018.269 - EGTA
D02.241.081.018.285 - fluoracetáty
D02.241.081.018.386 - glykoláty
D02.241.081.018.487 - jodacetáty
D02.241.081.018.588 - kyselina nitrilotrioctová
D02.241.081.018.639 - kyselina pentetová
D02.241.081.018.664 - kyselina peroctová
D02.241.081.018.677 - kyselina fosfonoctová
D02.241.081.018.900 - thioglykoláty
D02.455 - uhlovodíky
D02.455.526.439 - uhlovodíky chlorované
D02.455.526.439.042 - aldrin
D02.455.526.439.150 - chlorid uhličitý
D02.455.526.439.180 - chlordan
D02.455.526.439.190 - kepon
D02.455.526.439.196 - chloracetáty
D02.455.526.439.196.500 - kyselina dichloroctová
D02.455.526.439.196.750 - kyselina trichloroctová
D02.455.526.439.202 - chlorbenzeny
D02.455.526.439.224 - chloroform
D02.455.526.439.255 - DDT
D02.455.526.439.292 - dichlordifenyldichlorethylen
D02.455.526.439.294 - dichlordifenyldichlorethan
D02.455.526.439.350 - dichlorethyleny
D02.455.526.439.371 - dieldrin
D02.455.526.439.416 - endrin
D02.455.526.439.447 - ethylchlorid
D02.455.526.439.458 - ethylendichloridy
D02.455.526.439.516 - heptachlor
D02.455.526.439.600 - lindan
D02.455.526.439.610 - methoxychlor
D02.455.526.439.632 - methylchlorid
D02.455.526.439.642 - methylenchlorid
D02.455.526.439.659 - mirex
D02.455.526.439.681 - mitotan
D02.455.526.439.750 - pikrylchlorid
D02.455.526.439.773 - polychlorované bifenyly
D02.455.526.439.785 - polychlorterfenylové sloučeniny
D02.455.526.439.880 - tetrachlorethylen
D02.455.526.439.913 - toxafen
D02.455.526.439.920 - trichlorepoxypropan
D02.455.526.439.927 - trichlorethany
D02.455.526.439.939 - trichlorethylen
D02.455.526.439.975 - vinylchlorid

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování