glykoláty

Deriváty kyseliny octové, které obsahují hydroxylovou skupinu připojenou k methyl-uhlík.

Kód deskriptoru: D02.241.081.018.386

Chemikálie a léčiva
D02.241.081 - kyseliny acyklické
D02.241.081.018 - acetáty
D02.241.081.018.110 - acetamidy
D02.241.081.018.165 - kyselina octová
D02.241.081.018.193 - acetanhydridy
D02.241.081.018.207 - kyselina aminooxyoctová
D02.241.081.018.214 - chloracetáty
D02.241.081.018.253 - EDTA
D02.241.081.018.269 - EGTA
D02.241.081.018.285 - fluoracetáty
D02.241.081.018.386 - glykoláty
D02.241.081.018.386.682 - fenoxyacetáty
D02.241.081.018.487 - jodacetáty
D02.241.081.018.588 - kyselina nitrilotrioctová
D02.241.081.018.639 - kyselina pentetová
D02.241.081.018.664 - kyselina peroctová
D02.241.081.018.677 - kyselina fosfonoctová
D02.241.081.018.900 - thioglykoláty
D02.241.511 - hydroxykyseliny
D02.241.511.085 - benziláty
D02.241.511.316 - glykoláty
D02.241.511.316.455 - halofenát
D02.241.511.316.495 - meklofenoxát
D02.241.511.316.682 - fenoxyacetáty
D02.241.511.372 - kyseliny hydroxamové
D02.241.511.390 - hydroxybenzoáty
D02.241.511.429 - hydroxybutyráty
D02.241.511.459 - laktáty
D02.241.511.505 - maláty
D02.241.511.536 - kyseliny mandlové
D02.241.511.579 - kyselina mevalonová
D02.241.511.621 - kyseliny mykolové
D02.241.511.701 - fosfoenolpyruvát
D02.241.511.764 - kyselina chinová
D02.241.511.852 - kyselina shikimová
D02.241.511.902 - kyseliny cukerné

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování