toluen

Široce používán průmyslové rozpouštědlo.

Kód deskriptoru: D02.455.426.559.389.832

Chemikálie a léčiva
D02.455 - uhlovodíky
D02.455.426 - uhlovodíky cyklické
D02.455.426.559 - uhlovodíky aromatické
D02.455.426.559.389 - benzenové deriváty
D02.455.426.559.389.023 - benzen
D02.455.426.559.389.048 - benzenacetamidy
D02.455.426.559.389.097 - benzensulfonáty
D02.455.426.559.389.115 - benzhydrylové sloučeniny
D02.455.426.559.389.127 - benzoáty
D02.455.426.559.389.140 - benzylové sloučeniny
D02.455.426.559.389.150 - benzylidenové sloučeniny
D02.455.426.559.389.185 - bifenylové sloučeniny
D02.455.426.559.389.220 - brombenzeny
D02.455.426.559.389.261 - chlorbenzeny
D02.455.426.559.389.454 - jodbenzeny
D02.455.426.559.389.565 - nitrobenzeny
D02.455.426.559.389.657 - fenoly
D02.455.426.559.389.703 - fenylmočovinové sloučeniny
D02.455.426.559.389.750 - kyseliny sulfanilové
D02.455.426.559.389.805 - terfenylové sloučeniny
D02.455.426.559.389.832 - toluen
D02.455.426.559.389.832.140 - bromkresolová zeleň
D02.455.426.559.389.832.150 - bromkresolová červeň
D02.455.426.559.389.832.180 - bromfenolová modř
D02.455.426.559.389.832.200 - bromthymolová modř
D02.455.426.559.389.832.500 - toluendiisokyanát
D02.455.426.559.389.832.559 - toluidiny
D02.455.426.559.389.832.661 - tosylové sloučeniny
D02.455.426.559.389.832.670 - tosylargininmethylester
D02.455.426.559.389.832.690 - tosyllysinchlormethylketon
D02.455.426.559.389.832.710 - tosylfenylalanylchlormethylketon
D02.455.426.559.389.832.767 - trifluralin
D02.455.426.559.389.832.868 - trinitrotoluen
D02.455.426.559.389.875 - triparanol
D02.455.426.559.389.884 - tritylové sloučeniny
D02.455.426.559.389.948 - xyleny

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování