tosylargininmethylester

Arginin derivát, který je substrátem pro mnoho proteolytických enzymů. Jako substrát pro esterázy z první složky komplementu, inhibuje působení C (l) na C (4).

Kód deskriptoru: D02.455.426.559.389.832.670

Chemikálie a léčiva
D02.455 - uhlovodíky
D02.455.426 - uhlovodíky cyklické
D02.455.426.559 - uhlovodíky aromatické
D02.455.426.559.389 - benzenové deriváty
D02.455.426.559.389.832 - toluen
D02.455.426.559.389.832.140 - bromkresolová zeleň
D02.455.426.559.389.832.150 - bromkresolová červeň
D02.455.426.559.389.832.180 - bromfenolová modř
D02.455.426.559.389.832.200 - bromthymolová modř
D02.455.426.559.389.832.500 - toluendiisokyanát
D02.455.426.559.389.832.559 - toluidiny
D02.455.426.559.389.832.661 - tosylové sloučeniny
D02.455.426.559.389.832.670 - tosylargininmethylester
D02.455.426.559.389.832.690 - tosyllysinchlormethylketon
D02.455.426.559.389.832.710 - tosylfenylalanylchlormethylketon
D02.455.426.559.389.832.767 - trifluralin
D02.455.426.559.389.832.868 - trinitrotoluen
D02.886 - thiosloučeniny
D02.886.590 - sulfony
D02.886.590.887 - tosylové sloučeniny
D02.886.590.887.140 - bromkresolová zeleň
D02.886.590.887.150 - bromkresolová červeň
D02.886.590.887.180 - bromfenolová modř
D02.886.590.887.200 - bromthymolová modř
D02.886.590.887.570 - tosylargininmethylester
D02.886.590.887.600 - tosyllysinchlormethylketon
D02.886.590.887.660 - tosylfenylalanylchlormethylketon
D12.125 - aminokyseliny
D12.125.068.050 - arginin
D12.125.068.050.075 - kyselina argininjantarová
D12.125.068.050.095 - benzoylarginin-2-naftylamid
D12.125.068.050.100 - benzoylarginin nitroanilid
D12.125.068.050.400 - homoarginin
D12.125.068.050.525 - NG-nitroargininmethylester
D12.125.068.050.587 - nitroarginin
D12.125.068.050.650 - omega-N-methylarginin
D12.125.068.050.900 - tosylargininmethylester
D12.125.095.104 - arginin
D12.125.095.104.075 - kyselina argininjantarová
D12.125.095.104.095 - benzoylarginin-2-naftylamid
D12.125.095.104.100 - benzoylarginin nitroanilid
D12.125.095.104.400 - homoarginin
D12.125.095.104.525 - NG-nitroargininmethylester
D12.125.095.104.587 - nitroarginin
D12.125.095.104.650 - omega-N-methylarginin
D12.125.095.104.900 - tosylargininmethylester

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování