cisaprid

Substituovaný benzamid používaná pro své vlastnosti prokinetické. Používá se v řízení refluxní choroby jícnu, funkční dyspepsie, a jiných poruch spojených s poruchou gastrointestinální motilitu. (Martindale Extra lékopis, 31. ed)

Kód deskriptoru: D02.065.277.135

Chemikálie a léčiva
D02.065 - amidy
D02.065.277 - benzamidy
D02.065.277.067 - bezafibrát
D02.065.277.135 - cisaprid
D02.065.277.194 - DEET
D02.065.277.225 - dinitolmid
D02.065.277.431 - hipuráty
D02.065.277.480 - indoramin
D02.065.277.573 - metoklopramid
D02.065.277.600 - moklobemid
D02.065.277.650 - prokainamid
D02.065.277.727 - prokarbazin
D02.065.277.761 - rakloprid
D02.065.277.796 - remoxiprid
D02.065.277.866 - sulpirid
D02.241.223.100 - benzoáty
D02.241.223.100.050 - aminobenzoáty
D02.241.223.100.050.500 - para-aminobenzoáty
D02.241.223.100.050.500.625 - acetylprokainamid
D02.241.223.100.050.500.640 - kyselina 4-aminobenzoová
D02.241.223.100.050.500.642 - kyselina aminosalicylová
D02.241.223.100.050.500.645 - ethopabát
D02.241.223.100.050.500.647 - metoklopramid
D02.241.223.100.050.500.650 - kyselina p-aminohipurová
D02.241.223.100.050.500.687 - benzokain
D02.241.223.100.050.500.700 - cisaprid
D02.241.223.100.050.500.875 - prokainamid
D02.241.223.100.050.500.906 - prokain
D02.241.223.100.050.500.937 - propoxykain
D02.241.223.100.050.500.968 - tetrakain
D02.241.223.100.100 - benzamidy
D02.241.223.100.100.033 - acetylprokainamid
D02.241.223.100.100.100 - kyseliny aminohipurové
D02.241.223.100.100.120 - bezafibrát
D02.241.223.100.100.135 - cisaprid
D02.241.223.100.100.230 - DEET
D02.241.223.100.100.240 - dinitolmid
D02.241.223.100.100.400 - hipuráty
D02.241.223.100.100.470 - indoramin
D02.241.223.100.100.510 - metoklopramid
D02.241.223.100.100.600 - moklobemid
D02.241.223.100.100.650 - prokainamid
D02.241.223.100.100.655 - prokarbazin
D02.241.223.100.100.761 - rakloprid
D02.241.223.100.100.796 - remoxiprid
D02.241.223.100.100.866 - sulpirid
D02.241.223.100.100.933 - tiaprid-hydrochlorid
D02.241.223.100.200 - chlorbenzoany
D02.241.223.100.200.249 - bezafibrát
D02.241.223.100.200.311 - benzoáty chlorortuťnaté
D02.241.223.100.200.374 - cisaprid
D02.241.223.100.200.500 - dikamba
D02.241.223.100.200.750 - metoklopramid
D02.241.223.100.200.875 - moklobemid
D02.241.223.100.200.937 - rakloprid
D02.455 - uhlovodíky
D02.455.426 - uhlovodíky cyklické
D02.455.426.559 - uhlovodíky aromatické
D02.455.426.559.389 - benzenové deriváty
D02.455.426.559.389.127 - benzoáty
D02.455.426.559.389.127.020 - aminobenzoáty
D02.455.426.559.389.127.020.937 - para-aminobenzoáty
D02.455.426.559.389.127.020.937.625 - acetylprokainamid
D02.455.426.559.389.127.020.937.640 - kyselina 4-aminobenzoová
D02.455.426.559.389.127.020.937.642 - kyselina aminosalicylová
D02.455.426.559.389.127.020.937.645 - ethopabát
D02.455.426.559.389.127.020.937.647 - metoklopramid
D02.455.426.559.389.127.020.937.650 - kyselina p-aminohipurová
D02.455.426.559.389.127.020.937.687 - benzokain
D02.455.426.559.389.127.020.937.700 - cisaprid
D02.455.426.559.389.127.020.937.875 - prokainamid
D02.455.426.559.389.127.020.937.906 - prokain
D02.455.426.559.389.127.020.937.937 - propoxykain
D02.455.426.559.389.127.020.937.968 - tetrakain
D02.455.426.559.389.127.085 - benzamidy
D02.455.426.559.389.127.085.033 - acetylprokainamid
D02.455.426.559.389.127.085.067 - kyseliny aminohipurové
D02.455.426.559.389.127.085.101 - bezafibrát
D02.455.426.559.389.127.085.135 - cisaprid
D02.455.426.559.389.127.085.230 - DEET
D02.455.426.559.389.127.085.240 - dinitolmid
D02.455.426.559.389.127.085.460 - hipuráty
D02.455.426.559.389.127.085.470 - indoramin
D02.455.426.559.389.127.085.510 - metoklopramid
D02.455.426.559.389.127.085.600 - moklobemid
D02.455.426.559.389.127.085.650 - prokainamid
D02.455.426.559.389.127.085.655 - prokarbazin
D02.455.426.559.389.127.085.761 - rakloprid
D02.455.426.559.389.127.085.796 - remoxiprid
D02.455.426.559.389.127.085.866 - sulpirid
D02.455.426.559.389.127.085.933 - tiaprid-hydrochlorid
D02.455.426.559.389.127.250 - chlorbenzoany
D02.455.426.559.389.127.250.249 - bezafibrát
D02.455.426.559.389.127.250.311 - benzoáty chlorortuťnaté
D02.455.426.559.389.127.250.374 - cisaprid
D02.455.426.559.389.127.250.500 - dikamba
D02.455.426.559.389.127.250.750 - metoklopramid
D02.455.426.559.389.127.250.875 - moklobemid
D02.455.426.559.389.127.250.937 - rakloprid
D03.383.621 - piperidiny
D03.383.621.040 - alfaprodin
D03.383.621.050 - anabasin
D03.383.621.080 - betalainy
D03.383.621.110 - biperiden
D03.383.621.135 - cisaprid
D03.383.621.147 - klopamid
D03.383.621.160 - cyproheptadin
D03.383.621.210 - domperidon
D03.383.621.265 - fentanyl
D03.383.621.270 - flekainid
D03.383.621.280 - fluspirilen
D03.383.621.300 - iminopyranosy
D03.383.621.320 - indoramin
D03.383.621.349 - kyseliny isonipekotinové
D03.383.621.365 - ketanserin
D03.383.621.370 - ketotifen
D03.383.621.418 - lobelin
D03.383.621.440 - loperamid
D03.383.621.450 - mepivakain
D03.383.621.460 - methylfenidát
D03.383.621.493 - minoxidil
D03.383.621.566 - kyseliny nipekotinové
D03.383.621.600 - paroxetin
D03.383.621.610 - pempidin
D03.383.621.620 - penfluridol
D03.383.621.644 - perhexilin
D03.383.621.699 - fencyklidin
D03.383.621.758 - kyseliny pipekolové
D03.383.621.808 - piperidony
D03.383.621.815 - piperoxan
D03.383.621.840 - ritanserin
D03.383.621.855 - terfenadin
D03.383.621.900 - trihexyfenidyl

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování