chemotaktické faktory

Chemické látky, které přitahují nebo odpuzují buňky. Pojem označuje zejména ty faktory, vydané v důsledku poškození tkáně, mikrobiální invazi, nebo imunologické aktivity, které přitahují leukocyty, makrofágy, nebo jiných buněk do místa infekce nebo urážky.

Kód deskriptoru: D23.125

Chemikálie a léčiva
D23.050 - antigeny
D23.125 - chemotaktické faktory
D23.125.300 - chemokiny
D23.641 - feromony

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování