biologické markery

Měřitelné a kvantifikovatelné biologických parametrů (např. specifické koncentrace enzymu, specifický hormon koncentrace, specifický gen distribuce fenotyp v populaci, přítomnost biologických látek), které slouží jako indexy pro-a zdravotních fyziologie související s hodnocením, jako jsou rizika onemocnění, duševních poruch, Expozice životního prostředí a jeho účinky, diagnóza onemocnění, metabolické procesy, zneužívání návykových látek, těhotenství, vývoj buněčné linie, epidemiologické studie atd.

Kód deskriptoru: D23.101

Chemikálie a léčiva
D23.050 - antigeny
D23.101 - biologické markery
D23.101.340 - fibrinopeptid A
D23.101.387 - genetické markery
D23.641 - feromony

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování