cyklohexany

Šest-uhlíkové alicyklické uhlovodíky.

Kód deskriptoru: D02.455.426.392.368.367

Chemikálie a léčiva
D02.455 - uhlovodíky
D02.455.426 - uhlovodíky cyklické
D02.455.426.392 - uhlovodíky alicyklické
D02.455.426.392.368 - cykloparafiny
D02.455.426.392.368.075 - adamantan
D02.455.426.392.368.138 - cyklitoly
D02.455.426.392.368.201 - cyklobutany
D02.455.426.392.368.242 - cyklodekany
D02.455.426.392.368.284 - cykloheptany
D02.455.426.392.368.367 - cyklohexany
D02.455.426.392.368.367.190 - kuprizon
D02.455.426.392.368.367.204 - cyklamáty
D02.455.426.392.368.367.218 - kyseliny cyklohexankarboxylové
D02.455.426.392.368.367.318 - cyklohexanoly
D02.455.426.392.368.367.340 - cyklohexanony
D02.455.426.392.368.367.379 - cyklohexeny
D02.455.426.392.368.367.418 - cyklohexylaminy
D02.455.426.392.368.367.440 - dicyklomin
D02.455.426.392.368.367.652 - ketamin
D02.455.426.392.368.367.800 - pikrotoxin
D02.455.426.392.368.367.850 - tiletamin
D02.455.426.392.368.408 - cyklooktany
D02.455.426.392.368.450 - cyklopentany
D02.455.426.392.368.533 - cyklopropany

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování