životní prostředí

Vnější prvky a podmínky, které obklopují, vliv a vliv na život a vývoj organismu nebo populaci.

Kód deskriptoru: G16.500.275

Jevy a procesy
G16.500.275 - životní prostředí
G16.500.275.058 - výška nadmořská
G16.500.275.063 - atmosféra
G16.500.275.066 - uhlíková stopa
G16.500.275.067 - jeskyně
G16.500.275.069 - města
G16.500.275.071 - klima
G16.500.275.074 - uzavřené prostory
G16.500.275.157 - ekosystém
G16.500.275.240 - mimozemské prostředí
G16.500.275.280 - sladká voda
G16.500.275.410 - led
G16.500.275.505 - ostrovy
G16.500.275.600 - hluk
G16.500.275.640 - pachy, vůně
G16.500.275.810 - mořská voda
G16.500.275.815 - půda
G16.500.275.960 - mokřiny
G16.500.275.965 - divočina
G16.500.320 - geologické sedimenty
G16.500.750 - meteorologické pojmy
G16.500.887 - pára
Zdravotní péče
N06.230 - životní prostředí
N06.230.058 - výška nadmořská
N06.230.063 - uhlíková stopa
N06.230.066 - jeskyně
N06.230.069 - města
N06.230.074 - uzavřené prostory
N06.230.100 - katastrofy
N06.230.124 - ekosystém
N06.230.132 - zdroje energie
N06.230.208 - exploze
N06.230.216 - požáry
N06.230.232 - sladká voda
N06.230.265 - skleníkový efekt
N06.230.291 - led
N06.230.295 - ostrovy
N06.230.300 - meteorologické pojmy
N06.230.400 - hluk
N06.230.480 - pachy, vůně
N06.230.520 - déšť
N06.230.580 - mořská voda
N06.230.600 - půda
N06.230.650 - pára
N06.230.750 - kolaps struktury
N06.230.850 - voda - pohyb

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování