půda

Nekonsolidovaný minerální nebo organické hmoty na povrchu země, která slouží jako přirozené prostředí pro růst suchozemských rostlin.

Kód deskriptoru: D20.721

Chemikálie a léčiva
D20.050 - kyselý déšť
D20.080 - ambra
D20.147 - biopaliva
D20.280 - koloidy
D20.345 - fosilní paliva
D20.538 - lignin
D20.601 - hnůj
D20.663 - fytonutrienty
D20.721 - půda
D20.721.500 - huminové látky
D20.749 - dehty
Jevy a procesy
G01.311.169 - jeskyně
G01.311.330 - geologické sedimenty
G01.311.340 - geologické procesy
G01.311.355 - spodní voda
G01.311.400 - ledová pokrývka
G01.311.580 - jezera
G01.311.625 - oceány a moře
G01.311.718 - rybníky
G01.311.750 - řeky
G01.311.820 - půda
G01.311.910 - vodní zdroje
G16.500.275 - životní prostředí
G16.500.275.058 - výška nadmořská
G16.500.275.063 - atmosféra
G16.500.275.066 - uhlíková stopa
G16.500.275.067 - jeskyně
G16.500.275.069 - města
G16.500.275.071 - klima
G16.500.275.074 - uzavřené prostory
G16.500.275.157 - ekosystém
G16.500.275.240 - mimozemské prostředí
G16.500.275.280 - sladká voda
G16.500.275.410 - led
G16.500.275.505 - ostrovy
G16.500.275.600 - hluk
G16.500.275.640 - pachy, vůně
G16.500.275.810 - mořská voda
G16.500.275.815 - půda
G16.500.275.960 - mokřiny
G16.500.275.965 - divočina
Zdravotní péče
N06.230.058 - výška nadmořská
N06.230.063 - uhlíková stopa
N06.230.066 - jeskyně
N06.230.069 - města
N06.230.074 - uzavřené prostory
N06.230.100 - katastrofy
N06.230.124 - ekosystém
N06.230.132 - zdroje energie
N06.230.208 - exploze
N06.230.216 - požáry
N06.230.232 - sladká voda
N06.230.265 - skleníkový efekt
N06.230.291 - led
N06.230.295 - ostrovy
N06.230.300 - meteorologické pojmy
N06.230.400 - hluk
N06.230.480 - pachy, vůně
N06.230.520 - déšť
N06.230.580 - mořská voda
N06.230.600 - půda
N06.230.650 - pára
N06.230.750 - kolaps struktury
N06.230.850 - voda - pohyb

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování