dehty

Viskózní materiály složené z komplexních, vysoce-molekulární hmotností sloučenin odvozených z destilace ropy nebo destruktivní destilace dřeva nebo uhlí. (McGraw-Hill slovník vědeckých a technických podmínek, 4. vyd.)

Kód deskriptoru: D20.749

Chemikálie a léčiva
D20.050 - kyselý déšť
D20.080 - ambra
D20.147 - biopaliva
D20.280 - koloidy
D20.345 - fosilní paliva
D20.538 - lignin
D20.601 - hnůj
D20.663 - fytonutrienty
D20.721 - půda
D20.749 - dehty
D20.749.354 - dehet uhelný
D20.749.850 - dehtová voda

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování