pevné částice

Částice z jiné pevné látky, obvykle pod 30 mikronů, často známý jako PM30. Tam je zvláštní starost o PM1, který může dostat se k plicní alveoly a vyvolávat aktivace makrofágů a fagocytózu vedoucí do cizího tělesa reakce a onemocnění plic.

Kód deskriptoru: D20.633

Chemikálie a léčiva
D20.050 - kyselý déšť
D20.080 - ambra
D20.147 - biopaliva
D20.280 - koloidy
D20.345 - fosilní paliva
D20.538 - lignin
D20.601 - hnůj
D20.633 - pevné částice
D20.633.110 - popel uhelný
D20.633.222 - prach
D20.633.875 - smog
D20.633.937 - kouř
D20.663 - fytonutrienty
D20.721 - půda
D20.749 - dehty

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování