komplexní směsi

Směsi mnoha komponent ve nepřesné rozměrů, obvykle přírodní, jako jsou rostlinné extrakty; jedy a hnojem. To se liší od Kombinace drog, které mají pouze několik komponent v určitých poměrech.

Kód deskriptoru: D20

Chemikálie a léčiva
D20 - komplexní směsi
D20.050 - kyselý déšť
D20.080 - ambra
D20.147 - biopaliva
D20.280 - koloidy
D20.345 - fosilní paliva
D20.538 - lignin
D20.601 - hnůj
D20.663 - fytonutrienty
D20.721 - půda
D20.749 - dehty

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování