fosilní paliva

Jakékoliv hořlavé vklad uhlovodíků se tvořil od pozůstatků prehistorických organismů. Příklady jsou ropa, uhlí a zemní plyn.

Kód deskriptoru: D20.345

Chemikálie a léčiva
D20.050 - kyselý déšť
D20.080 - ambra
D20.147 - biopaliva
D20.280 - koloidy
D20.345 - fosilní paliva
D20.345.108 - uhlí
D20.345.369 - zemní plyn
D20.345.630 - ropa
D20.538 - lignin
D20.601 - hnůj
D20.663 - fytonutrienty
D20.721 - půda
D20.749 - dehty
Zdravotní péče
N06.230.132 - zdroje energie
N06.230.132.258 - fosilní paliva
N06.230.132.258.108 - uhlí
N06.230.132.258.369 - zemní plyn
N06.230.132.258.630 - ropa
N06.230.132.580 - jaderná energie
N06.230.132.644 - obnovitelná energie

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování