hnůj

Akumulace tuhých nebo kapalných živočišných výkalů většinou ze stájí a barnyards s podestýlkou ​​nebo bez materiálu. Jeho hlavní použití je jako hnojivo. (Od Webstera 3d ed)

Kód deskriptoru: D20.601

Chemikálie a léčiva
D20.050 - kyselý déšť
D20.080 - ambra
D20.147 - biopaliva
D20.280 - koloidy
D20.345 - fosilní paliva
D20.538 - lignin
D20.601 - hnůj
D20.663 - fytonutrienty
D20.721 - půda
D20.749 - dehty

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování