Freundovo adjuvans

Roztok antigen emulguje v minerálním oleji. Kompletní Formulář se skládá ze zabitých, sušených mykobakterií, obvykle M. tuberculosis, zavěšené v olejové fázi. Je účinný při stimulaci buněk zprostředkované imunity (imunita, Cellular) a zesiluje tvorbu některých imunoglobulinů u některých zvířat. Neúplné formuláře neobsahuje mykobakterie.

Kód deskriptoru: D20.475

Chemikálie a léčiva
D20.050 - kyselý déšť
D20.080 - ambra
D20.147 - biopaliva
D20.280 - koloidy
D20.345 - fosilní paliva
D20.475 - Freundovo adjuvans
D20.538 - lignin
D20.601 - hnůj
D20.663 - fytonutrienty
D20.721 - půda
D20.749 - dehty

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování