fyzikální jevy

Subjekty hmoty a energie, a postupy, principy, vlastnosti a vztahy popisující jejich povahu a interakce.

Kód deskriptoru: G01

Jevy a procesy
G01 - fyzikální jevy
G01.342 - hydrodynamika
G01.590 - optické jevy
G01.750 - záření
G01.906 - termodynamika
G01.910 - čas

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování