termodynamika

Přísně matematická analýza energetických vztahů (teplo, práce, teploty a rovnováhy). Popisuje systémy, jejichž stavy jsou určeny tepelnými parametry, jako je teplota, kromě mechanických a elektromagnetických parametrů. (Od Hawley v kondenzovaných Chemical Dictionary, 12th ed)

Kód deskriptoru: G01.906

Jevy a procesy
G01.342 - hydrodynamika
G01.590 - optické jevy
G01.750 - záření
G01.906 - termodynamika
G01.906.230 - konvekce
G01.906.345 - entropie
G01.906.595 - teplota
G01.906.730 - tepelná vodivost
G01.910 - čas

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování